Relatie

Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijke argumenten als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Het is altijd een samenspel van mensen die al dan niet iets willen. Bij samenwerkingen is het opbouwen van persoonlijke relaties lastig, omdat je elkaar niet iedere dag bij het koffiezetapparaat ontmoet. Er is altijd een zekere mate van waakzaamheid, terwijl de meeste mensen willen werken vanuit vertrouwen. Persoonlijke relaties vragen aandacht en onderhoud.

Samenwerking overstijgt het individuele, maar tegelijkertijd neemt iedereen in zo’n proces zichzelf mee. Sociaalpsychologische processen en groepsdynamiek spelen een belangrijke rol  In- en uitsluiting: wie doet er wel mee en wie niet? Macht: wie heeft het voor het zeggen? Hoe kun je invloed uitoefenen? Leiderschap: wat is ieders rol in het proces? Conflict: hoe ga je om met meningsverschillen en met persoonlijke relaties? En vertrouwen: wat wekt vertrouwen op en hoe houden we het vertrouwensreservoir op peil?

Besef dat in een situatie van samenwerking onbevangen vertrouwen zelden aan de orde is. Door de aanwezigheid van achterbannen met belangen is er altijd een zekere mate van waakzaamheid bij de deelnemers. Dat is natuurlijk en onvermijdelijk. Dat manage je niet weg. Het is eerder zaak om hier tijd voor te maken en ook preventief in dialoog te treden over potentiële risico’s of problemen in de samenwerking.

Voor een constructieve relatie is verbindend leiderschap bijzonder belangrijk. Het gaat hierbij om gegund en verbindend leiderschap dat ontstaat op basis van individuele prestaties, kennis of positie. Hiërarchisch leiderschap kan in sommige situaties heel nuttig zijn, maar is voor een succesvol en duurzaam samenwerkingsverband funest. Succesvol leiderschap in samenwerking combineert meerdere, complementaire kwaliteiten.

Lees meer
Relatie

Aanbevolen

Deze content hebben wij speciaal voor jou geselecteerd, deze is relevant voor het thema 'Relatie'.