Netwerken

Individuen en organisaties bewegen in verschillende netwerken, steeds andere en nieuwe. Er zijn sociale netwerken (tussen mensen) en georganiseerde netwerken (tussen organisaties). Onze aandacht gaat uit naar georganiseerde netwerken. 

Georganiseerde netwerken zijn een antwoord op de behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking, waarin overheden, maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven horizontaal met elkaar samenwerken. Deze netwerken hebben een maatschappelijke functie door platform te bieden voor kennisdeling, coördinatie en gezamenlijke actie door verschillende actoren.

Een netwerk heeft een belangrijke eigenschap: je kunt dwars door institutionele of organisatorische begrenzingen heen werken, en vormt daarmee een hele waardevolle aanvulling op diezelfde instituties en organisaties.

De specifieke kracht van het werken netwerken is dat, anders dan andere vormen van samenwerking, netwerken niet naar volledige consensus streven. Dat biedt de ruimte om parallel te werken, diverse aanpakken en invalshoeken te faciliteren, en ook een groter aantal deelnemers te accommoderen. Met een groot aantal deelnemers kan in verschillende coalities een variatie aan nuttige initiatieven tegelijkertijd worden ontplooid. 

Niet streven naar consensus zorgt er ook voor dat veel denk- en werkkracht kan worden aangeboord en maakt het mogelijk om tegelijkertijd vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken. Dat laatste is een belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met draagvlak en daadkracht.

Zo kunnen netwerken ons veel bieden als het gaat om het adresseren van ingewikkelde vraagstukken die inzet vragen van diverse deelnemers.

Lees meer
Netwerken

Aanbevolen

Deze content hebben wij speciaal voor jou geselecteerd, deze is relevant voor het thema 'Netwerken'.