Proces

Hoe kom je tot een samenwerking? Het proces om dit vorm te geven, doorloopt op hoofdlijnen vergelijkbare stappen. En hoewel dat in de praktijk nooit lineair verloopt, moet je toch iedere stap helemaal doorlopen. Je moet met elkaar aan de slag, want in het handelen blijkt wat alle woorden waard zijn. 

Een context van samenwerking biedt deelnemers dikwijls weinig houvast: de doelstelling moet samen nog worden gemaakt, je wordt geconfronteerd met uiteenlopende belangen, het is vooraf vaak niet duidelijk welke vorm er wordt gekozen. Juist in zo’n omgeving met beperkt houvast vervult een helder gezamenlijk proces een belangrijke functie.

Als het samenwerkingsproces onvoldoende aandacht krijgt, ontstaat bij betrokkenen onduidelijkheid over eenvoudige vragen als: wie neemt de beslissingen in de samenwerking, wanneer overleggen we weer en wat staat er eigenlijk op de agenda? Dit soort onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en argwaan. Wanneer partijen en betrokkenen onzeker raken over het samenwerkingsproces, worden ze bijna altijd achterdochtig en trekken ze zich terug achter de eigen standpunten en belangen. Een transparant samenwerkingsproces is de sleutel voor een succesvolle samenwerking. Stappen overslaan heeft altijd gevolgen. Want met iedere stap wordt een belangrijk fundament gelegd in de samenwerking, bijvoorbeeld voor de gemeenschappelijke ambitie of de onderlinge relaties. Tegelijkertijd vraagt een samenwerking om een zeker tempo. Als dit tempo ontbreekt en de voortgang stagneert, vloeit de energie weg en volgt er destabilisatie.

Lees meer
Proces

Aanbevolen

Deze content hebben wij speciaal voor jou geselecteerd, deze is relevant voor het thema 'Proces'.