World café

Het World Café is een interactieve werkvorm waarin deelnemers voortborduren op elkaars input. Groepen gaan aan de hand van een vraag aan de slag, en draaien na een aantal minuten door naar een volgende tafel, waar ze verder werken aan de opbrengsten van de groep voor hen. Dit kan een vaste vraag betreffen, maar kunnen ook subvragen zijn per tafel.

Doel van de werkvorm

 • Benutten van het associatievermogen van groepen
 • Bouwen aan een gedeeld beeld, analyse dan wel plan door deelnemers kennis te laten nemen van elkaars ideeën 

 

Verloop:

 • De deelnemers krijgen de instructie dat ze aan de hand van vooraf opgestelde vragen aan de slag mogen. De vragen zijn afhankelijk van wat je voorbereid. Dit kunnen vragen zijn die je met je leidinggevende of een opdrachtgever opstelt bijvoorbeeld.
 • De deelnemers mogen in groepen aan tafels gaan zitten en met elkaar in overleg om iets te maken op basis van de vraag. Hiervoor kunnen ze allerlei soorten materialen gebruiken (denk aan knutselmateriaal; tijdschriften, prit, scharen). Hier krijgen ze X minuten de tijd voor, afhankelijk van de groepsgrootte en het doel. Benadruk dat het belangrijk is dat ze hun opbrengsten vastleggen voor de volgende groep, zodat de volgende groep gemakkelijk verder kan gaan waar de eerste groep was gebleven. Er bestaat in het uitwerken geen goed of fout.

 

Benodigdheden

 • Brown paper of flipover vellen
 • Creatief werkmateriaal (tijdschriften, scharen, prit)

 

Varianten

 • Variant 1: één iemand blijft zitten van de oude groep en kan de nieuwe groep meenemen in wat de vorige groep heeft gedaan
 • Variant 2: het werk van de ene groep gaat door naar de andere groep en de andere groep gaat ermee verder. Het gaat dan vaak meer om het proces dan dat je moet verwachten dat er een heel uitgekristalliseerd plan uit komt. 
 • Variant 3: Je kunt de groep laten werken met tijdschriften en/of foto’s om hun associatievermogen te prikkelen en boodschappen over te brengen. Deze variant is minder geschikt voor sessies waarin doorvochten analyses of plannen opgesteld moeten worden.
 • Variant 4: Elke tafel kent dezelfde opdracht 
 • Variant 5: Elke tafel kent een andere opdracht
Lees meer
World café