Regionaal samenwerken en de rol van intern toezicht

In een serie van drie podcasts verdiepen wij vanuit Common Eye het thema regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs. In elke aflevering reflecteren wij met een betrokken schoolbestuurder en een expert. De podcast serie is onderdeel van een opdracht die wij hebben uitgevoerd voor de vo-raad. In deze aflevering gaan onderwijsbestuurder Alice Vellinga en adviseur Sam Terpstra in gesprek over het belang van regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs en het samenspel tussen bestuurder en intern toezicht. Alice en Sam hebben beiden veel ervaring met regionale samenwerking en bespreken waarom samenwerken tegenwoordig zo belangrijk is, maar tegelijkertijd ook moeilijk. Ze beschrijven dat het belangrijk is om over de eigen schaduw heen te stappen en de eigen kaarten op tafel te leggen.

Alice en Sam putten uit hun ervaring om een aantal lessen en vragen te verwoorden over het samenspel tussen bestuur en intern toezicht. De RvT heeft een andere rol dan de bestuurder. Er worden vier rollen onderscheiden. Bij het samenspel tussen RvT en bestuur gaat het volgens Sam minder om rolvastheid, maar meer om rolduidelijkheid. Het kan in samenwerken soms juist nuttig zijn om de rollen te veranderen, mits dat in goed overleg gebeurt. Neem als bestuurders je eigen toezicht mee, betrek ze. Een goed ontworpen proces met duidelijke procesafspraken helpt daarin. En bedenk dat iedere samenwerking in de eigen organisatie begint: wat willen wij bereiken?

Lees meer
Gesprekspartner(s)Alice Vellinga & Sam Terpstra
MakersFreek van Berkel & Ruben van Wendel de Joode
Regionaal samenwerken en de rol van intern toezicht