Netwerkleiderschap: wat kunnen wij leren uit de theorie?

Netwerken zijn overal om ons heen. En met deze organiseervorm ontstaan ook vragen als: hoe organiseren we netwerken het meest effectief? Hoe geven we vorm en inhoud aan leiderschap binnen een netwerk? De aandacht voor netwerken is ook in de wetenschap niet onopgemerkt gebleven. Onder verschillende benamingen is er een rijke kennisbasis over netwerkleiderschap.

In dit artikel duiken we in de literatuur over netwerkleiderschap en ontwikkelen we een nieuw conceptueel model om netwerkleiderschap te typeren. Dit is een verkorte versie van het artikel ‘Leading Networks Effectively: Literature Review and Propositions’ (Wind, Klaster & Wilderom, 2021).

In dit artikel wordt het 4C-model geintroduceerd. Het 4C-model kan helpen om het gesprek en de keuze voor een bepaalde invulling van netwerkleiderschap bewuster te maken, door te kijken naar zowel de startsituatie als gewenste type outcomes, en hier periodiek ook tussentijds op reflecteren.

Lees meer
Auteur(s)Esther Klaster
Download
Netwerkleiderschap: wat kunnen wij leren uit de theorie?