Leren samenwerken tussen organisaties

Winnaar van Managementboek van het Jaar 2013!

Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals in een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als je als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband, blijken er heel andere regels en logica’s aan de orde te zijn, dan binnen de eigen organisatie. Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien.

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde taal, hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo'n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Welke soorten samenwerking zijn er?
  • Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan? 
  • Op welke manier kun je cruciale elementen doorzien en beïnvloeden? 
  • Hoe maak je een samenhangende analyse en beoordeling? 
  • Welke interventies kun je toepassen om de samenwerking te verbeteren?

Het boek is opgebouwd rond eigen inzichten en ervaringen, wetenschappelijke inzichten en best practices uit de praktijk, en hierdoor sterk praktijkgericht. Het boek biedt inzichten en handvatten om samenwerking gestalte te geven in de praktijk.

Leren samenwerken tussen organisaties is bedoeld als hulpmiddel voor professionals die samenwerkingsverbanden tot stand brengen en die hun functioneren daarin willen doorgronden, evalueren en verbeteren.

Lees meer
Auteur(s)Edwin Kaats & Wilfrid Opheij
URL naar webpagina
Leren samenwerken tussen organisaties