Grensoverstijgend denken: een podcast over samenwerking in de regio

De gast van vandaag is Igor Meuwese. Hij is de directeur van de regio Gooi en Vechtstreek: een samenwerkingsverband van gemeenten in het Gooi. We gaan met hem in gesprek over het groeiende belang van regionale samenwerking. Zo gaat soms wel 70-80% van de gemeentelijke begroting naar samenwerkingsverbanden. Dit kan ook bijna niet anders, steeds meer opgaven stoppen namelijk niet bij de gemeentegrenzen. Ook gaan we in op tegenstrijdige belangen in de regio en hoe gemeenten daar samen uitkomen. Een vraagstuk waar Igor ons in meeneemt is hoe hij ervaart dat er toch nog wel eens gebrek aan instrumenten is om regionale samenwerkingen écht goed te organiseren. En wat dacht je van de spanning tussen loyaliteiten van raadsleden naar hun lokale achterban en regionale samenwerking, ook dat blijkt een weerbarstig vraagstuk in regionale samenwerking.

Gesprekspartner(s)Igor Meuwese
MakersFreek van Berkel & Nikki Willems
Grensoverstijgend denken: een podcast over samenwerking in de regio