Begeleiding CAO Zorg en Welzijn

De VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) staat voor een flinke uitdaging: te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Om dit te kunnen realiseren, wilden de sociale partners tot een cao komen die aantrekkelijk is voor (potentiële) werknemers en voor werkgevers.

Cao-onderhandelingen zijn vaak klassieke onderhandelingen: partijen wisselen standpunten uit, houden kaarten tegen de borst en proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Het nadeel van die aanpak is dat het niet goed werkt in een situatie waar je elkaar iedere paar jaar weer tegenkomt: de ‘winst’ die je behaalt kan in een latere ronde tegen je gaan werken. Bovendien is het resultaat vaak een compromis: niemand krijgt echt zijn zin, niemand is echt tevreden. Zo’n compromis is dan vaak het begin van het volgende conflict.

De cao-gesprekken van 2018 waren anders dan in voorgaande jaren, met als doel een aantrekkelijke cao maar ook een duurzame verbinding tussen de partijen. Tijdens een tweedaagse in een vergaderboerderij zijn de partijen op zoek gegaan naar hun gezamenlijke opgaven. Gesprekken werden gedurende het hele onderhandelingsproces niet gevoerd op basis van standpunten, maar op basis van de onderliggende belangen. Vanuit oprechte interesse in elkaars belangen gingen de partijen op zoek naar oplossingen die zo goed mogelijk recht doen aan alle belangen: de win-win in plaats van een compromis. Voor vraagstukken die groter bleken dan de invloedsfeer van de cao-tafel, vormden de partners een coalitie, die gezamenlijk optrok naar externe partijen zoals financiers. Deze manier van onderhandelen is gebaseerd op de Harvard-methode van principieel onderhandelen en op de Mutual Gains Aanpak.

Begin mei was er een onderhandelaarsakkoord voor een cao met hierin maatregelen als een substantiële loonsverhoging, stimulansen voor zij-instromers en stagairs, en een actieplan om als cao-partners gezamenlijk op te trekken naar financiers om dekkende tarieven te realiseren. Dit akkoord, met de looptijd van 15 maanden, is door de achterbannen van alle sociale partners goedgekeurd. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen voor de komende onderhandelingen.

Lees meer
Naam van de klantSociale partners in de VVT-sector: ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91
Periodefeb 2018 - mei 2018
Begeleiding CAO Zorg en Welzijn