Over standpunten en belangen in regionaal samenwerken

In een serie van drie podcasts verdiepen wij vanuit Common Eye het thema regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs. In elke aflevering reflecteren wij met een betrokken schoolbestuurder en een expert. De podcast serie is onderdeel van een opdracht die wij hebben uitgevoerd voor de vo-raad. In deze aflevering gaan onderwijsbestuurder Dick Looyé en adviseur Hans van Zijst in gesprek over het thema belangen. Hans beargumenteert dat wij gewend zijn te debatteren en te praten in standpunten. Om tot goede samenwerkingen te komen,  is het belangrijk dat wij het gesprek gaan voeren in belangen. Pas dan kun je op zoek naar oplossingen waarin iedereen een deel van de eigen belangen ziet terugkomen en zich er daarom aan wil committeren.

Hans maakt een onderscheid tussen twee soorten ‘spellen’: een spel waarin je de taart kunt vergroten en een spel waarin dat niet mogelijk is. Dat laatste is de situatie bij leerlingdaling: een leerling meer op mijn school is een leerling minder op een andere school. We kunnen immers niet met elkaar het aantal leerlingen vergroten.

Denken en werken vanuit belangen vraagt een zekere volgorde; een procesaanpak. Dat start met de feiten: wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Als je het daarover eens bent, kun je werken aan een oplossing en dat kan met of zonder externe begeleider. Als het gaat om belangen dan is er nooit sprake van één belang. Er zijn altijd meerdere belangen. Daarmee omgaan is een jongleeract, maar wordt makkelijker als je een rangorde aanbrengt in de eigen belangen. Echt in gesprek zijn over belangen vraagt om doorvragen en dat blijkt lastig.

Lees meer
Gesprekspartner(s)Dick Looyé & Hans van Zijst
MakersFreek van Berkel & Ruben van Wendel de Joode
Over standpunten en belangen in regionaal samenwerken