Samenwerkingsstrategie: een logische behoefte

Organisaties zijn zich steeds bewuster geworden van het belang van samenwerkingsrelaties. Het maken van de juiste strategische keuzes is voor alle samenwerkingspartners belangrijk. Het ontwikkelen van een referentiekader voor het maken van zulke beslissingen is dan nuttig; voor degenen die dergelijke keuzes moeten maken, voor degenen die met deze beslissingen moeten werken, en niet in de laatste plaats voor de partners die met u willen samenwerken. Een samenwerkingsstrategie biedt organisaties dan houvast.

In dit artikel gaan we in op de aanleiding voor het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie, de betekenis van een samenwerkingsstrategie, om vervolgens de verschillende aspecten van een samenwerkingsstrategie te bekijken. We sluiten het artikel af met een aantal ervaringen uit de praktijk, opgedaan bij het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie.

Lees meer
Auteur(s)Robin Bremekamp, Edwin Kaats
Download