Koersbepalen in wederzijdse afhankelijkheid

Het omgevingsbewustzijn van organisaties is de laatste jaren sterk toegenomen. De aandacht voor de betekenis van allianties en netwerken is gegroeid, en organisaties definiëren hun omgeving allang niet meer in louter afnemers en leveranciers; ook partners zijn in beeld gekomen en een factor van betekenis geworden bij het bepalen van koers en strategie. Organisaties krijgen steeds beter zicht op de kansen die werken in allianties en netwerken biedt, maar voelen zich vaak nog handelingsverlegen in multi-partij omgevingen. Hoe kom je in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid met een groot aantal partners tot een betekenisvolle en effectieve koers. Het valt nog niet mee om daar in handen en voeten aan te geven. Het is schakelen op meerdere niveaus, blijkt uit de praktijk.

In deze whitepaper gaan wij eerst in op de ontwikkelingen in de context en blikken terug op de wijze waarop strategievorming zich heeft ontwikkeld. We schetsen een beeld van de uitgangspunten die onder druk staan en proberen handvatten aan te reiken voor de ontwikkeling van koers en strategie in multi-partij omgevingen. Tegelijkertijd levert dit natuurlijk ook weer nieuwe uitdagingen op.

Lees meer
Auteur(s)Edwin Kaats, Ruben van Wendel de Joode
Download