Introductie in samenwerken

De inhoud van deze training

Video

Een toelichting op het Common Eye-model door Edwin Kaats

Het Common Eye-model is voor het eerst beschreven in het boek Leren Samenwerken tussen Organisaties. Eén van de auteurs, Edwin Kaats, licht de oosprong en het belang van het model in deze video op beknopte wijze toe.

Model

Common Eye op samenwerken

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op samenwerken? Oftewel: hoe maak je een samenwerking kansrijk? Het is een gezamenlijke zoektocht om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen. Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die jouw organisatie houvast biedt.

Video

Het belang van een gedeelde ambitie door Wilfrid Opheij

In het hart van het Common Eye-model staat een gedeelde ambitie. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee en waarom is het zo belangrijk? Wilfrid Opheij geeft een beknopte toelichting.

Video

Een toelichting op mutual gains

Wat hebben sinaasappels te maken met samenwerken? Helemaal niets, maar er is een klassiek verhaal over mutual gains en dat gaat over sinaasappels. Robin Bremekamp vertelt er in deze video meer over.

Whitepaper

Creƫren van condities voor kansrijke samenwerking

Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. In de bestuurskamer dringt het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen. Allianties, netwerken, ecosystemen en partnerships krijgen steeds meer vorm als voorkeurswijze van organiseren.  Samenwerken is vaak nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gemeenschappelijke bril kan uitkomst bieden. Na analyse van een groot aantal samenwerkingsrelaties ontwikkelden wij een wijze van kijken die tegemoetkomt aan de behoefte om samenwerking te doorzien.