Common Eye op samenwerken

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op samenwerken? Oftewel: hoe maak je een samenwerking kansrijk? Het is een gezamenlijke zoektocht om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen. Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die jouw organisatie houvast biedt.

Onze vijf gezichtspunten:

 1. Werk aan een gedeelde ambitie
  Partijen gaan pas samenwerken wanneer zij geloven dat de samenwerking betekenisvol is en een meerwaarde oplevert voor hun eigen organisatie. In de gedeelde ambitie van het samenwerkingsverband moeten alle partijen zich herkennen. Het goede gesprek hierover met elkaar is essentieel.
 2. Recht doen aan alle belangen
  Er zijn drie soorten belangen: individuele belangen, organisatiebelangen en collectieve belangen. Het gaat erom recht te doen aan al die belangen. Het is de kunst om met respect voor elkaars belangen tot oplossingen te komen.
 3. Oog voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek
  Samenwerken is mensenwerk. Persoonlijke verhoudingen en relaties spelen altijd een rol en zijn net zo belangrijk als inhoudelijke argumenten. Je moet dus oog hebben voor de sociaalpsychologische processen en de groepsdynamiek.
 4. Professioneel organiseren van de samenwerking
  Ieder samenwerkingsverband moet je goed en professioneel organiseren. Een passende organisatievorm sluit één op één aan op de gezamenlijke ambitie en is zo licht mogelijk georganiseerd. Dat geeft de meeste flexibiliteit in het vervolgproces.
 5. Een betekenisvol proces
  Een belangrijke vraag: hoe pak je zo’n samenwerkingsproces nu aan? Een goed proces geeft antwoord op deze vragen: Hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment doen? Hoe komen we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming? Welke rol heeft een ieder en wie de procesregie?

Ons ‘common eye’ op samenwerken biedt partners een gemeenschappelijk kader om naar hun samenwerking te kijken. Dit verbindt partijen met elkaar, verkleint de kans op spraakverwarring en stimuleert een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk om gedurende de hele looptijd van een samenwerking een vinger aan de pols te houden om te zorgen dat de samenwerking blijft aansluiten bij de verwachting en behoeften van de betrokken partijen. Het model kan helpen bij die evaluatie.

Lees meer
BronLeren samenwerken tussen organisaties, Opheij en Kaats 2012
Download
Common Eye op samenwerken