Het belang van een gedeelde ambitie door Wilfrid Opheij

In het hart van het Common Eye-model staat een gedeelde ambitie. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee en waarom is het zo belangrijk? Wilfrid Opheij geeft een beknopte toelichting.

MakersCommon Eye