Teamtastisch - kaartenset

In een samenwerking helpt het als je elkaar kent. Niet alleen als samenwerkingspartner of vertegenwoordiger van een organisatie, maar ook als individu, als persoon achter de rol. Teamtastisch is een leuke en energieke manier om elkaar op een andere, meer persoonlijke manier te leren kennen. Het spel draagt daarmee bij aan het versterken van de persoonlijke relaties.

Randvoorwaarden

Dit spel is geschikt:

 • Als kick-off voor groepen die een nieuwe samenwerking starten of als kennismakingsspel voor mensen die elkaar nog niet kennen
 • Voor partijen die al langer samenwerken, maar weinig informele tijd met elkaar doorbrengen of elkaar om andere redenen nog niet echt kennen
 • Dit spel is ook zeer geschikt om in te zetten in teams of groepen binnen organisaties

Zo speel je het

Doel in het spel:

Als deelnemer verzamel je kaarten, door vragen te beantwoorden of opdrachten uit te voeren. De spelbegeleider bepaalt hoeveel kaarten dat zijn (als de groep 2 rondes speelt, moet elke deelnemer 2 kaarten verzamelen).

Spelverloop:

 1. Schud de Teamtastisch kaarten.
 2. Leg uit dat de deelnemers straks kaarten gaan verzamelen. De kaarten verzamelen ze door de instructie op de kaart uit te voeren.
 3. Laat zien dat er verschillende categorieën kaarten in het spel zitten, door van elk een voorbeeld te tonen:
  • Doen kaart: vraagt je de actie op de kaart uit te voeren.
  • Delen kaart: vraagt je iets over jezelf te vertellen.
  • Kiezen kaart: vraagt je iemand in de groep te kiezen voor een fictieve opdracht
  • Raden kaart: vraagt je iets te raden over iemand in de groep.
 4. Neem de stapel kaarten en leg ze in het midden of deel deze op in 2 - 3 kleinere stapels zodat iedereen er gemakkelijk bij kan. Leg de stapels met de tekst naar beneden op de tafel. 
 5. Begin als spelbegeleider met de eerste beurt door de bovenste kaart van de dichtstbijzijnde stapel te pakken.  Met de voorbeeldbeurt laat je aan de spelers zien hoe het spel werkt:
  • Stap 1: Lees de kaart voor.
  • Stap 2: Voer de instructie uit.
  • Stap 3: Leg vervolgens de kaart met de tekst naar boven op de tafel voor je.
  • Stap 4: Pak de bal en gooi die ‘vriendelijk’ naar een andere deelnemer: een deelnemer die geen kaarten voor zich heeft liggen of de minste kaarten heeft. Vertel de deelnemer met de bal dat het nu zijn of haar beurt is.

Benodigdheden

 • Teamtastisch-kaarten
 • Een bal (optioneel)

Voor de spelbegeleider

Algemene aandachtpunten:

 • Als deelnemers aan het begin van het spel vragen: "Wat als ik de opdracht op de kaart niet kan uitvoeren?" Vertel hen dat het voor de lol is en geen test. Als je ziet dat iemand moeite heeft met een opdracht, keur dan het minste wat ze doen al goed. Als deelnemers willen “passen”, vraag ze een nieuwe kaart te trekken.
 • Moedig de deelnemers aan het tempo hoog te houden.
 • Als de groep elkaar nog niet kent kun je de regel introduceren dat wanneer iemand de bal vangt, ze hun naam moeten zeggen voor ze een kaart kiezen. Dit helpt de deelnemers elkaars namen snel te leren, zonder erom te vragen.
 • Als je meer dan één ronde speelt, vraag deelnemers dan hun kaarten naast elkaar te leggen in plaats van op een stapel. Zo kan iedereen duidelijk zien wie al meerdere keren aan de beurt is geweest.
 • Als de mensen in de groep elkaar nog helemaal niet kennen, kun je ervoor kiezen alleen de Doen en Delen-kaarten te gebruiken.

Casus

“In 2018 hebben we Teamtastisch in een nieuw lerend netwerk ingezet. Een lerend netwerk brengt mensen samen die rond een bepaald thema willen leren, ervaringen uitwisselen, een probleem verder uitdiepen en oplossingen hiervoor formuleren. Omdat de deelnemers elkaar niet goed kenden, is het spel ingezet als warming-up tijdens de startbijeenkomst.

In het begin waren de deelnemers wat onzeker en onwennig. Nadat de spelregels duidelijk waren en het spel werd gespeeld, veranderde de energie van de groep. Zo antwoordde een deelnemer op “DELEN: je hebt een budget van 1 miljoen euro. Verzin de perfecte teambuildingsactiviteit voor deze groep” dat ze de groep wilde nemen naar een tropisch land waar ze met elkaar bepaalde inspirerende samenwerkingsprojecten zouden bezoeken. De deelnemers werden steeds enthousiaster, er werd veel gelachen en ze daagden elkaar steeds meer uit om antwoord te geven op de vragen en opdrachten.

We hebben het spel een aantal rondes gespeeld. Na afloop gaven de deelnemers terug dat het leuk en verrassend was om elkaar op deze speelse wijze beter te leren kennen. Het heeft ertoe bijgedragen dat de deelnemers vol energie met elkaar aan de slag gingen binnen het lerende netwerk.”

Lees meer
BronSpelen met samenwerken – serious business
Naar website
Teamtastisch - kaartenset