Focus bekennen

In dit spel maken de deelnemers kennis met de vijf condities van samenwerken: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Het spel inventariseert voor iedere conditie welke zorgen en uitdagingen de deelnemers hebben. Deelnemers kunnen deze zorgen en uitdagingen met elkaar delen en bespreken. Het belangrijkste doel van het spel is agenderen. Het spel leidt tot een ‘veranderagenda’ omdat het zorgt voor inzicht bij de groep en de spelbegeleider over welke condities van de samenwerking goed verzorgd zijn en welke nog aandacht behoeven. Deze diagnose biedt meteen een handvat voor het kiezen van een eventueel vervolgspel.

Randvoorwaarden

Dit spel is geschikt:

 • voor samenwerkingen die nog niet lang samenwerken, zodat de groep een beeld kan vormen van de gebieden die nog aandacht behoeven
 • voor samenwerkingen die al langere tijd samenwerken, als evaluatie van de samenwerking
 • als hulpmiddel bij het kiezen van een volgend samenwerkingsspel.

De groep kan het spel pas spelen na uitleg over het Common Eye model. Het model moet dus van tevoren aan hen uitgelegd worden. De uitleg kan plaatsvinden in de vorm van een plaatje met plenaire toelichting of met behulp van een video: https://www.youtube.com/watch?v=xtvR3zA-LNE

Zo speel je het

Doel in het spel:

In dit spel geef je per conditie aan wat jij vindt dat er beter kan in de samenwerking of waar jij zorgen over hebt. Dit doe je alleen of in een kleine groep.

Spelverloop:

 1. Verdeel de deelnemers over vijf subgroepen (bij 5 of minder deelnemers speelt men individueel)
 2. Leg vijf platen neer, ver genoeg uit elkaar zodat er een groep (of individuen bij 5 of minder deelnemers) bij elk vel kan zitten of staan. Elk vel representeert een conditie en bevat een aantal vragen.
 3. Vraag elke groep om met een speelvel van één conditie te beginnen.
 4. Nodig deelnemers uit om de vragen op het vel te bespreken: zowel positieve als negatieve punten.
 5. Vraag de deelnemers om eventuele uitdagingen en aandachtspunten op post-its te schrijven en op het speelvel te plakken. Als deelnemers vinden dat een conditie goed verzorgd is, hoeft er niks bij te worden geplakt.
 6. Na 3 minuten laat je de deelnemers van plek wisselen. Zij draaien met de klok mee naar de volgende conditie en herhalen de stappen. De post-its blijven op het speelvel liggen.
 7. Het spel is voorbij wanneer elke subgroep alle 5 condities heeft besproken.
 8. Geef de groep minstens 10 minuten tijd om het eindresultaat te bekijken en gezamenlijk na te bespreken (zie vragen voor de reflectie).

Benodigdheden

 • Post-its en stiften voor elke deelnemer
 • 5 papieren platen op A3 formaat met de namen van condities (ambitie, belangen, relatie, organisatie, proces) en voorbeeldvragen. Deze platen zijn te downloaden of kunnen zelf gemaakt worden.

Voor de spelbegeleider

Algemene aandachtpunten

 • Het is het beste als deelnemers hun uitdagingen beschrijven in 1 korte, specifieke zin.
 • Als de deelnemers geen uitdaging kunnen bedenken bij één van de domeinen, vertel ze dan dat ze niks op hoeven te schrijven. Deelnemers kunnen in plaats daarvan met elkaar in gesprek hoe het komt dat deze conditie zo goed is verzorgd. Daag de deelnemers uit om ook deze positieve punten op te schrijven.
 • Houd het tempo hoog – een subgroep hoeft per conditie niet alle uitdagingen te beschrijven. Als deelnemers niet door willen draaien naar het volgende domein, vertel ze dan dat als er iets echt belangrijk is, een andere subgroep dat waarschijnlijk wel opschrijft.
 • Bedenk vooraf hoe je met de uitkomsten van het spel omgaat; door wie, op welke wijze en met hoeveel detail wordt een verslag gemaakt van de resultaten?

Voorbeeldvragen voor de reflectie

In het spel:

 • Hoe was het om op deze manier de samenwerking te evalueren?
 • Was het lastig om te bepalen en beschrijven wat de uitdagingen zijn? Wat maakte het lastig (of juist niet)?
 • Hoe was het om de post-its van de vorige groep bij een conditie te lezen?

Over het spel:

 • Wat valt op als je de platen bekijkt? Welke condities zijn juist goed verzorgd? (weinig post-its)
 • Bij welke condities liggen de meeste uitdagingen? Wie herkent dit? Wie kan dit toelichten?
 • Vraag de groep te kijken naar het aantal post-its dat op elk domein is geplakt. Is het domein met de meeste post-its ook de conditie die de meeste aandacht nodig heeft?

Uit het spel:

 • Wat zegt dit resultaat over de samenwerking? Waar moeten we meer aandacht voor hebben? Hoe kunnen we dat met elkaar organiseren?
 • Heeft deze manier van evalueren tot nieuwe inzichten geleid? Is dit iets dat we periodiek zouden moeten doen?
Lees meer
BronSpelen met samenwerken – serious business
Download materialen Naar website