Samen de taart vergroten

Samen de taart vergroten helpt je om de ambitie concreter en realistischer te maken. In veel samenwerkingen hebben deelnemers wel een stip op de horizon, maar is deze nog onvoldoende concreet gemaakt en is dus eigenlijk ook niet duidelijk of de ambitie wel realistisch is. Het concretiseren van de ambitie is een noodzakelijke stap; de kans op teleurstelling is groot als we gaan werken aan een te abstract doel. Immers, als wij samen een taart willen bakken dan moeten wij wel zeker weten dat wij dezelfde taart gaan bakken en dat we daarvoor de juiste ingrediënten hebben.

Randvoorwaarden

Dit spel is geschikt:

 • Voor samenwerkingen die nog geen concrete ambitie hebben, maar wel een stip op de horizon waar ze naartoe willen werken.
 • Voor samenwerkingen die wel een gezamenlijke ambitie hebben, maar niet goed weten hoe ze verder moeten en hoe ze de ambitie concreter kunnen maken.

Zo speel je het

Doel in het spel:

Het spel wordt gespeeld in twee rondes en kent twee opdrachten. De opdracht in de eerste ronde van het spel is om met de andere deelnemers een taart te bakken: welke taart wil jij bakken en welke ingrediënten heb jij daarbij nodig? In de tweede ronde doet de groep hetzelfde, maar dan voor de ambitie van de samenwerking. Anders gezegd: wat is er volgens jou nodig om de gezamenlijke ambitie te realiseren?

Spelverloop:

 1. Geef elke deelnemer een taart hand-out.
 2. Geef de deelnemers een paar minuten om de instructie op de hand-out op te volgen.
 3. Vraag deelnemers welke taart ze van plan waren te bakken en welke ingrediënten ze daarvoor opgeschreven hebben.
 4. Vergelijk  de antwoorden onderling en bespreek hoe de verschillen zijn ontstaan:
  • Jullie kregen allemaal dezelfde hand-out met dezelfde taart erop, maar jullie hebben ingrediënten voor verschillende taarten opgeschreven. Hoe komt dat?
  • Wat vind je van het feit dat er verschillende taarten zijn gekozen op basis van hetzelfde plaatje?
  • Hoe heb je je ingrediënten gekozen?
 5. Maak de vertaling naar de ambitie van de samenwerking door met elkaar te bespreken hoe specifiek de gezamenlijke ambitie is. Probeer met elkaar de gezamenlijke ambitie nog preciezer te formuleren. Is de ambitie heel generiek en abstract? (“een taart”) Of is hij al specifieker? (bijvoorbeeld: een “slagroomtaart” of “de slagroomtaart die mijn moeder vroeger altijd bakte”). Geeft de metafoor van de taart ook een beeld van de ambitie? Willen we bijvoorbeeld een lekkere, maar eenvoudige en betaalbare/ overzichtelijke cake? Of zien we eerder een luxe taart met allemaal laagjes voor ons?
 6. Geef elke deelnemer een nieuwe taart hand-out en vraag of ze deze keer kunnen opschrijven wat er nodig is om hun gezamenlijke ambitie te realiseren (“bakken”). Net als bij de taart schrijft iedereen zijn eigen “ingrediënten” op.

Bijvoorbeeld, als de ambitie is “een ziekenhuis bouwen”, kunnen de ingrediënten zijn: geld voor de bouw; tijd om te plannen; expertise om een architectonisch ontwerp te maken, etc.

Plak de poster van de hele taart in het midden van een flip-over. Vraag de deelnemers naar hun ingrediënten en schrijf deze ingrediënten eromheen. Ga vervolgens met elkaar in gesprek (zie voorbeeldvragen voor de reflectie).

Benodigdheden

 • 1 taart hand-out per deelnemer. Deze kun je downloaden of zelf maken: een afbeelding met een plaatje van een stuk taart. Onder de taartpunt staat: ‘Schrijf op de onderstaande lijntjes een lijst ingrediënten die je nodig hebt om deze taart te bakken.
 • Flip-over of whiteboard
 • Een poster van een plaatje van een hele taart waaronder ruimte is om ingrediënten op te schrijven.

Voor de spelbegeleider

Algemene aandachtpunten:

De taart is slechts een metafoor, maar blijkt in de praktijk heel krachtig. In het tweede deel van het spel waar het gaat om eigen samenwerking kun je de taartmetafoor laten terugkomen, door hem opnieuw te benoemen als voorbeeld om de deelnemers op weg te helpen.

Voorbeeldvragen voor de reflectie:

In het spel

 • Hoe was het om na te denken over de ambitie via de metafoor van een taart? Kwamen jullie taarten overeen? Wat betekent dat voor jullie?

Over het spel

 • Komen de ingrediënten sterk overeen? Zo ja, is dat volgens jou positief? Hoe houden we dat vast? Zo nee, wat betekent dat volgens jou? Moeten we hier meer overeenstemming over hebben? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
 • Hebben we scherp wat we nodig hebben om deze ambitie te realiseren?
 • Welke ingrediënten hebben de meeste invloed op het realiseren van de ambitie? Beschikken we daar in voldoende mate over?

Uit het spel

 • Wat betekenen deze ingrediënten voor de ambitie? Is de ambitie haalbaar of is er iets anders of iets extra’s nodig?
 • Kunnen we de ambitie nog verder aanscherpen?

Achtergrond bij het spel

Een goede ambitie is gebouwd op de eigen belangen van de deelnemende organisaties. Denk daarbij aan het vergroten van marktaandeel, het beter bedienen van cliënten, het versterken van het imago, of het verhogen van de winst. In duurzame samenwerkingen zien wij dat de deelnemers iets komen halen en iets komen brengen, gebaseerd op hun achterliggend belang. Zo wil een organisatie die een groter marktaandeel wil bereiken met een samenwerking bijvoorbeeld het eigen imago verbeteren en/of een doelgroep bereiken die ze zelfstandig niet of nauwelijks kunnen bereiken. Kortom: ze komen iets halen dat bijdraagt aan het bereiken van het eigen belang.

Andersom geldt dat deelnemers vaak iets brengen dat voor de ander waardevol is en dat hen dus interessant maakt om mee samen te werken. Voorbeelden van zaken die deelnemers in een samenwerking kunnen brengen, zijn: geld, reputatie, netwerk, toegang tot een klantendatabase, etc. Het is belangrijk dat iedere deelnemer in een samenwerking iets te halen heeft en zich realiseert dat hij in ruil daarvoor iets komt brengen. Zolang deelnemers het gevoel hebben dat ze meer kunnen halen dan brengen, zullen zij zich blijven inzetten voor de samenwerking, zo is de redenering.

Dit halen en brengen in relatie tot de ambitie is puzzelen: deelnemers moeten met elkaar zoeken, stoeien en onderhandelen om te komen tot een ambitie waarin er voor iedereen voldoende te halen valt. Het is puzzelen om met alle ingrediënten die deelnemers inbrengen in de samenwerking gezamenlijk te komen tot een ambitie die aansprekend is, enthousiasmeert en tegelijkertijd realistisch is. Het is als het bakken van een taart, waarin je met meerdere ingrediënten probeert te komen tot een taart die niet te zoet en niet te zwaar is, maar precies goed. Het is deze analogie die ten grondslag ligt aan dit spel.

Lees meer
BronSpelen met samenwerken – serious business
Naar website
Samen de taart vergroten