De teambeklimming

Samenwerking verloopt soepeler als partners elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Investeren in de onderlinge relaties is dus belangrijk. De Teambeklimming is een actief spel waarin groepen in korte tijd een aantal samenwerkingsopdrachten moeten uitvoeren en samen een resultaat moeten behalen. Het spel is geschikt als kennismakingsoefening, als energizer, bijvoorbeeld aan het begin van een sessie of na de lunch, en zorgt voor een leuke, gedeelde ervaring.

Randvoorwaarden

Dit spel is geschikt:

 • Als ijsbreker voor groepen die nog maar net zijn begonnen met hun samenwerking of voor mensen die elkaar nog niet kennen
 • Als samenwerkingsoefening of energizer voor samenwerkingen die langere tijd bestaan
 • Als energizer voor groepen mensen die geen samenwerking hebben met elkaar, bijvoorbeeld tijdens een open training.

Zo speel je het

Doel in het spel:

Als groep probeer je zo snel mogelijk de finish te bereiken (de bovenste kaarten), door de opdrachten op de kaarten succesvol en binnen de tijd uit te voeren.

Spelverloop:

 • Leg de 12 kaarten omgekeerd op tafel; de opdracht moet niet te lezen zijn. Leg de kaarten zo neer dat er in vier rijen van drie kaarten ontstaan.
 • Leg het doel uit aan de deelnemers.
 • Laat de groep één kaart van de onderste rij pakken en de opdracht voorlezen.
 • Geef als spelbegeleider nadere uitleg over de opdracht (zie uitleg per kaart hieronder).
 • Laat de groep de opdracht zo snel mogelijk gezamenlijk uitvoeren. Als de opdracht is uitgevoerd wordt de kaart open op tafel gelegd.
 • Als de opdracht succesvol is uitgevoerd, kiest de groep de volgende kaart. Dit moet een aangrenzende kaart zijn uit de rij erboven. Als de opdracht niet is gelukt (of niet binnen de tijd), kiest de groep een aangrenzende kaart uit dezelfde rij (zie ook de afbeelding).

Benodigdheden:

 • Spelkaarten – te downloaden of zelf te maken
 • Timer
 • Zeer groot potlood
 • Bal

Voor de spelbegeleider

Algemene aandachtpunten:

 • Zorg dat je de uitgebreide opdrachtkaarten in je hand hebt en je deze van tevoren hebt gelezen.
 • Wees strikt met de regels. Als een opdracht binnen drie rondes uitgevoerd moet worden en dat gebeurt niet, dan telt het niet. Als de tijd overschreden wordt, of er wordt overlegd terwijl dit niet mag, dan is de opdracht niet succesvol uitgevoerd.
 • Over het algemeen zijn de opdrachten vrij snel en eenvoudig uit te voeren. Mocht je toch merken dat het spelen te lang duurt, kun je de spelregels wat losser hanteren, door bijvoorbeeld de tijdslimieten iets op te rekken.

Voorbeeldvragen voor de reflectie:

Dit spel is geschikt als energizer, bijvoorbeeld als onderdeel van een langer programma. Een reflectie is niet per sé nodig. Wil je toch graag een reflectie doen, zijn dit voorbeelden van vragen die je kan stellen:

Over het spel:

 • Voor elke opdracht hebben jullie samen moeten werken, naar elkaar moeten luisteren (soms zonder te praten), het eens moeten zijn met ideeën van anderen en deze ook uit moeten voeren. Hoe ging dit?
 • Wat ging jullie makkelijk af? En waar hadden jullie moeite mee? (bijv. niet communiceren, kiezen van regie, …)
 • Deden zich bepaalde patronen voor die zich in de echte samenwerking ook voordoen? Zijn die patronen effectief (of juist niet)? Welke lering kunnen we hieruit trekken?
 • Hebben jullie tussendoor een mini-evaluatie gedaan over jullie samenwerking gedurende de uitvoering van de opdracht? Heeft dat geholpen om de volgende opdrachten beter uit te voeren? Of had dat kunnen helpen?

Casus

“Bij een ziekenhuis hebben we dit spel ingezet als warming-up en train-de-trainer met een groep ambassadeurs die een cultuurveranderingsprogramma gingen trekken. Het spelen van de teambeklimming zorgde voor een leuke dynamiek in de groep ambassadeurs. Ze moesten als groep op dat moment samen iets voor elkaar krijgen. Iedereen komt even letterlijk in beweging, wat leidde tot enige hilariteit en mensen losser maakte. Het spel was een perfecte start voor de rest van de dag, waarin de leuke, open en spontane sfeer moeiteloos werd voortgezet.”

Wanneer je met een grote groep bent, kun je het spel extra spannend maken door twee groepen tegen elkaar te laten strijden. In dat geval heb je twee sets van het materiaal nodig en twee spelbegeleiders. De groepen spelen los van elkaar, maar kunnen wel zien hoe ver de andere groep al gevorderd is, wat de druk opvoert en het spel competatiever maakt.

Lees meer
Download materialen Naar website