Een toelichting op het Common Eye-model door Edwin Kaats

Het Common Eye-model is voor het eerst beschreven in het boek Leren Samenwerken tussen Organisaties. Eén van de auteurs, Edwin Kaats, licht de oosprong en het belang van het model in deze video op beknopte wijze toe.

MakersCommon Eye