Tien ingrediënten voor een gezonde samenwerking

De Gezonde School is een samenwerking van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. In regio's werken scholen, gemeenten en GGD's samen om een gezonde leefstijl voor jongeren te realiseren. In dit boekje staan 10 praktijkverhalen met successen en geleerde lessen,van betrokkenen uit de regio's. Common Eye heeft in het slothoofdstuk een verdiepende reflectie gegeven op de praktijklessen, door tien ingredienten voor een gezonde samenwerking te formuleren. 

PDF
Tien ingrediënten voor een gezonde samenwerking