Leren werken in netwerken

Netwerken hebben de toekomst. Ze worden gepresenteerd als een alternatief voor traditionele organisatiemodellen en worden gezien als een wijze van organiseren om in een dynamische economie dingen tot stand te brengen. Netwerken zijn hip, maar geen hype. Netwerken leiden tot begripsverwarring en een aantal hardnekkige organiseerproblemen. Je mag het vooral niet organiseren, wordt er wel gezegd. Wij houden een pleidooi voor een nuchtere benadering van netwerken en reiken instrumentarium aan die kunnen helpen bij het vormen van vitale netwerken.

Auteur(s)Edwin Kaats, Wilfrid Opheij, Nikki Willems en Ruben van Wendel de Joode
TijdschriftManagement Executive
Download