Netwerkmodel

Bij goed samenwerken in een netwerk ga je op zoek naar wat verbindt. Daardoor ben je steeds zoekende naar de juiste positie, de juiste handeling, de goede interactie. Dat doe je door netwerken te beschouwen vanuit verschillende invalshoeken. Deze invalshoeken noemen we bouwstenen en hebben we weergegeven in ons netwerkmodel. De bouwstenen geven taal aan de werking van een netwerk en bieden je als deelnemer aan een netwerk de mogelijkheid om invloed uit te oefenen in het netwerk.

BronHet boek organiseren in en met netwerken
Download
Netwerkmodel