Het halen-en-brengen gesprek

Deze werkvorm kan ingezet worden bij het begin van een samenwerking wanneer de partijen met elkaar willen samenwerken en willen komen tot een gezamenlijke ambitie die wordt gedragen door de partijen samen. Het halen-en-brengen gesprek helpt om de belangen op tafel te krijgen en het gesprek te voeren over wat de partijen komen halen en brengen in de samenwerking.

Doelen

 • Beeld krijgen van wat de ander motiveert
 • Interpretatie van de gezamenlijke ambitie
 • Concretisering van wat een ander motiveert in deze samenwerking
 • Toets op voldoende commitment, middelen en haalbaarheid van de ambitie

 

Vorm

 • Alle deelnemers hebben in de voorbereiding de halen en brengen plaat ingevuld. Het huiswerk wat ze thuis hebben ingevuld hang je op A0 op voor elke partij apart op
 • Benoem de bedoeling van het halen en brengen gesprek: elkaars belangen beter begrijpen.
 • Licht vervolgens de spelregels toe:

a) We zijn geïnteresseerd naar de andere partijen, we willen naar elkaar luisteren.
b) Iedereen krijgt evenveel tijd om zijn verhaal te doen. Geef aan dat jij hier op let en dat het belangrijk is ook goed te luisteren naar degenen die als laatste aan de beurt zijn.
c) Stel geïnteresseerde, open vragen. Geen veroordelende of waarderende vragen.
d) Er is ruimte om verduidelijkende vragen te stellen

 • Elke partij nodig je uit om de eigen poster toe te lichten
 • Belangrijkste onderdeel van de exercitie: Samenvatten van wat je hebt gehoord door een lege A0 voor het aantal partijen wat aan tafel zit op te hangen en in te vullen. Zo maak je een ingevulde halen en brengen plaat voor de gehele samenwerking

a) Je kunt als begeleider aangeven wat je hebt gehoord en de poster invullen
b) Je kunt plenair met elkaar bespreken wat op valt als we zo met elkaar in gesprek zijn. Waar zie je overeenstemming en waar zie je verschillen? Wat betekent dit voor jullie?

 • Eind van de bijeenkomst: informeel contracteren wat iedereen aan tafel voor belangen heeft, hoe ze kijken naar de belangen kijken en wat ze komen halen en brengen
 • Vervolgens staat het in deze bouwsteen vrij hoe je belangen verder wil begrijpen van elkaar of de ambitie wil aanscherpen

 

Tips

 • Zorg dat je geen vroegtijdige conclusies trekt of waarnemingen uitspreekt als begeleider. Door te zeggen ‘ik zie dat jullie drie overeenkomen op X en x’ sluit je mogelijk een ander uit
 • Wees streng op alle constateringen, ook waarderend of waarin het verschil wordt benoemd
 • Wees als begeleider streng op de tijd die per partij gegeven wordt
 • Blijf als begeleider toetsen: ‘als ik jullie goed begrijp moeten we gedurende het traject blijven letten op belang A en belang B. Ook gedurende de samenwerking blijven toetsen: ‘er is een nieuw belang, wat is er gebeurd?’
 • Je hoort in het gesprek ingrediënten voor de gezamenlijke ambitie. Deze kun je met de groep scherp maken door vragen te stellen als: Wat leren we hieruit over de ambitie? Kunnen we die een slag scherper maken? Zitten er conflicterende punten in of juist overeenstemmend?

 

Benodigdheden

 • Ingevulde A0 werkplaat halen-en-brengen plaat per partij
 • Lege A0 werkplaat halen-en-brengen plaat meenemen om alle partijen in samen te brengen
Lees meer
Download materialen