Samen veranderen: een spel dat je in de vingers moet krijgen

In Holland Management Review 201 staat een artikel geschreven door Gules Tenhaeff en Lisa van Rossum. Het artikel geeft een veranderkundig perspectief op samenwerken. Vanuit dat perspectief, zo stellen Gilles en Lisa, kun je een samenwerking beter zien als een spel dat je in de vingers moet krijgen. Ze geven daarbij zeven kritieke succesfactoren waar je op doordachte wijze op moet sturen.

De zeven factoren herken ik. Het goed toepassen zal zeker bijdragen aan betere samenwerking. Het is daarnaast interessant dat zij een net wat ander perspectief hanteren bij samenwerken; het perspectief van veranderkunde. Succesfactor nummer zeven past daar vind ik heel goed bij: besteed tijd aan leren. Leren om samen te werken, want het is lastig.

Tegelijkertijd voelt het overzicht niet helemaal compleet. Een groot deel van de factoren gaan over doelen en de realisatie van die doelen. Een succesfactor die mij direct te binnen schiet en die ik mis is de onderlinge relatie. Het gaat dan onder andere om het investeren in het worden van een team en het bouwen aan vertrouwen.

Klip op Lees meer voor de zeven succesfactoren.

  • Besteed voldoende aandacht aan concrete doelen en resultaten. Hierbij leggen ze de nadruk op de het doorleven van concreet te behalen resultaten. Dat gebeurt vaak te weinig.
  • Geef proactief sturing aan het stakeholderveld van het samenwerkingsverband. In een samenwerking is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het complete stakeholderveld met de bijbehorende belangen.
  • Zorg dat de juiste spelers namens de organisaties aan tafel zitten. Hierbij geven zij drie kenmerken voor de spelers, namelijk: legitimiteit, vertrouwen en transparantie.
  • Formuleer concrete en realistische opdrachten. Wees specifiek wat er moet gebeuren in een samenwerking en geef daarbij aan hoe deze opdrachten bijdragen aan het behalen van de doelen en resultaten.
  • Stel bij de organisatie de uit te voeren activiteiten in de samenwerking centraal. De doelen, resultaten en de opdrachten moeten leidend zijn bij het inrichten van de samenwerking.
  • Zorg dat de juiste middelen met elkaar beschikbaar worden gemaakt. Deze succesfactor gaat over commitment: voor het realiseren van de doelen en resultaten is het belangrijk dat de juiste middelen worden ingebracht.
  • Plan structureel tijd in om te leren samenwerken. Samenwerken is lastig en zal schuren: je moet daarom tijd met elkaar moeten investeren om te leren samenwerken. 
Lees meer
Auteur(s)Gilles Tenhaeff en Lisa van Rossum
TijdschriftHolland Management Review
Externe URL