Kwaliteitsnetwerk MBO

Aanleiding en vraagstuk

Een aantal jaar geleden gaf de inspectie felle kritiek op de kwaliteit van het onderwijs op het mbo. De kwaliteit zou ondermaats zijn. Verschillende mbo instellingen besloten zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit te verbeteren en verenigden zich in een netwerksamenwerking; het kwaliteitsnetwerk mbo. De afgelopen jaren is het netwerk sterk gegroeid. Gedurende die tijd zijn instellingen met verschillende motieven aangesloten. Instellingen die vanaf het begin sterk gemotiveerd zijn om de kwaliteit te verbeteren, instellingen die al goede resultaten hadden maar graag continu willen blijven verbeteren, maar ook instellingen die deelnemen omdat vele anderen deelnamen en niet achter wilden blijven. Naarmate de uitbreiding van het netwerk vorderde werden er vragen gesteld over de focus en de functie van het netwerk, en in hoeverre dit paste bij de wensen van de leden. Het bestuur van het kwaliteitsnetwerk formuleerde de ambitie om te fungeren als katalysator om het lerend vermogen in het mbo te stimuleren en toe te werken naar het ontwikkelen van een lerend netwerk. Hoe dit in te vullen wilde het netwerk in samenspraak met de lid-organisaties invullen. 

Werkwijze

Aan de hand van interviews met kwaliteitsmedewerkers en bestuurders van verschillende mbo instellingen, gevolgd door een aantal werksessies met diverse betrokkenen uit het netwerk is de netwerksamenwerking in kaart gebracht. Wat beweegt de instellingen om deel te nemen? Wat leeft er onder de instellingen en wat zijn thema’s waar ze graag iets mee willen? Gedurende het traject is gebruik gemaakt van het netwerkmodel van Common Eye. Dit model is erop gericht om de betrokken actoren te identificeren, helder te krijgen wat de partijen met elkaar verbindt om de identiteit in kaart te brengen, de ambities vast te stellen en het fundament van de samenwerking in te richten.

Reflectie

Het traject leidde tot een aantal scenario’s voor de toekomstige koers van de netwerksamenwerking waar verschillende groepen binnen het netwerk zich over bogen. Een van de scenario’s richtte zich op het faciliteren van gezamenlijk leren op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, terwijl een ander scenario zich richtte zich op het ontwikkelen van een gezamenlijke referentiewaarde of keurmerk op het gebied van kwaliteit. Met het werken met scenario’s werd rekening gehouden met verschillende snelheden en behoeften van de aangesloten instellingen. Het werken met scenario’s hielp ook om het benodigde fundament per mogelijke koers inzichtelijk te krijgen. Zo vormden ze een goede basis om een scherp gesprek te voeren over de best passende koers voor het netwerk. Na de uiteindelijke keuze voor één van de scenario’s is het netwerk aan de slag gegaan met het implementeren van de nieuw gekozen koers.

Lees meer
Naam van de klantVerschillende MBO instellingen
SectorOnderwijs
Periode2018 - heden