Zorg

Grote technologische veranderingen, de toenemende en veranderende zorgvraag, personeelstekorten, hogere eisen aan transparantie en prestaties, en gelijkblijvende financiële middelen hebben de vragen binnen zorg en welzijn veranderd.

Doordat niemand deze complexe vraagstukken alleen op kan lossen, is (regionale) samenwerking cruciaal om tot nieuwe innovatieve antwoorden te komen. We zien allerlei soorten samenwerkingen en netwerken ontstaan, zowel binnen de ‘oude lijnen’, maar juist ook sectorbreed over lijnen heen om de vraagstukken het hoofd te bieden.  Denk hierbij aan ketensamenwerking, kennisnetwerken, wijk- en gebiedsteams, facilitaire samenwerkingsverbanden of populatiegerichte netwerken. Dat vraagt een nieuwe manier van kijken, organiseren, werken en leiderschap.

Ondanks dat de wens tot samenwerken er vaak is bij professionals en management, blijkt samenwerken in de praktijk soms best ingewikkeld. Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld door ontbrekende randvoorwaarden, een slechte relatie tussen partijen of individuen of verschillende belangen.