Kruip in de huid van...

De werkvorm ‘Kruip in de huid van…’ is een vorm van een belangengesprek waarbij je partijen in elkaars huid laat kruipen aan de hand van een casus waar ze in de praktijk mee te maken hebben. Observatoren zullen tussentijds en na afloop feedback geven op de samenwerkingsdillema’s en het gedrag van de groep. De werkvorm is geschikt als trainingsdoeleind.

Doel van de werkvorm

 • Deelnemers en observanten laten oefenen hoe een belangengesprek wordt gevoerd en wat de kansen en valkuilen zijn
 • Uitpluizen van een casus, welke belangen spelen er en hoe zou je daar mee om kunnen gaan?

 

Verloop:

 • Inventariseer welke casus geschikt is. Wellicht is er al een casus in de training voorbij gekomen die in het oog springt of waar de deelnemers inmiddels wat affiniteit mee hebben. Een ingewikkeldere casus (maar niet te, je wil niet uren bezig zijn met delen waar het nu over gaat) is interessant om snel de complexiteit van het gesprek te ervaren.
 • De deelnemer waarvan de casus wordt gebruikt licht zijn of haar casus toe in maximaal vijf minuten. De gespreksbegeleider schrijft de relevante partijen die onderdeel zijn van de casus mee op een flip-overvel. Laat de groep bepalen wat het startpunt is van hun gesprek.
 • Bepaal wie gaat observeren en wie deelneemt aan het gesprek. De groep deelnemers vertegenwoordigen ieder één partij aan de tafel. De observanten krijgen een observatieformulier.
  • Er is ook een variant waarin per partij één vertegenwoordiger aan tafel zit en de andere deelnemers van deze partij als achterban via briefjes met hun vertegenwoordiger kunnen communiceren. 
 • Start met de voorbereidingstijd. Elke deelnemer krijgt 5 minuten de tijd om na te denken over de belangen van zijn/haar partij en de ambitie van de samenwerking. Vraag ook: wat wil je bereiken in het gesprek? De observanten mogen nadenken over wat ze verwachten van het gesprek, en waar ze op willen letten.
 • Laat de groep starten. De partijen worden aan tafel uitgenodigd en gaan in gesprek.
 • Time-out. Na 10, maximaal 15, minuten wordt een time out gegeven. De observanten krijgen heel kort de tijd om enkele observaties te delen met de groep. Na 5 minuten gaat het gesprek verder; wanneer je werkt met groepen kunnen ze eventueel een nieuwe persoon inzetten. 
 • Afronding van het gesprek. Na 10 minuten wordt het gesprek afgesloten. De deelnemers krijgen de ruimte om hun eerste indrukken en ervaringen te delen. Vervolgens benoemen de observanten wat ze is opgevallen en welke samenwerkingsdilemma’s zij hebben gezien. Ze onderbouwen dit met voorbeelden uit het gesprek. De gespreksleider schrijft de reflecties en dilemma’s op een flip-over. Het nagesprek duurt 15 tot 30 minuten. 

 

Benodigdheden

 • Observatieformulier voor elke deelnemer
Lees meer
Kruip in de huid van...