Duurzame netwerken in de maak

Een cruciaal ingrediënt voor een effectief regionaal zorgnetwerk is een brede invulling van de netwerkwaarde.

Er zijn heel veel thema’s die in iedere regio spelen. Denk aan arbeidsmarktproblematiek, dementiezorg, continuïteit in de jeugdzorg, de herstelbeweging voor psychiatrische patiënten, eerstelijnsbedden, meekijkconsulten, preventie en postieve gezondheid. Die thema’s nopen tot samenwerking in allianties en netwerken zoals Salland United, Gezond Veluwe, Kwaliteit als Medicijn, MijnZorg of Bestuurstafel Gezond Utrecht.

Behalve overeenkomsten zijn er ook sterke verschillen tussen de regio’s. Drenthe is echt anders dan Utrecht-stad, Zuid-Limburg of Rotterdam. Regio’s verschillen in populatie, aanbieders en samenwerkingshistorie. En dus verschilt het in welke mate genoemde thema’s een probleem vormen. Ook de rol en insteek van gemeentes en verzekeraars verschillen en last but not least, de samenwerkingscultuur en -ervaring zijn niet overal hetzelfde. In de regel neemt een beperkt aantal partijen – ziekenhuis, huisartsen, een vvt- of ggz-organisatie – het initiatief tot een zorgnetwerk vanuit de overtuiging dat regionale samenwerking noodzakelijk is. Soms doen gemeentes of de in de regio dominante verzekeraar mee (zie figuur Caleidoscoop netwerkpartijen).

Lees meer
Auteur(s)Wilfrid Opheij & Astrid van Dijk
TijdschriftZorgvisie
Externe URL
Duurzame netwerken in de maak