Regionaal samenwerken is ook veranderen

In een serie van drie podcasts verdiepen wij vanuit Common Eye het thema regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs. In elke aflevering reflecteren wij met een betrokken schoolbestuurder en een expert. De podcast serie is onderdeel van een opdracht die wij hebben uitgevoerd voor de vo-raad. In deze aflevering gaan onderwijsbestuurder Han Elbers en veranderkundige Hans Vermaak met ons in gesprek over regionaal samenwerken in het voortgezet onderwijs en wat wij daarbij kunnen leren van de veranderkunde.

In het gesprek begint Han over de verschillen tussen het regionale perspectief en het perspectief van een individuele school. Hans reflecteert daarbij op het belang om steeds weer terug te gaan naar het perspectief van het probleem, het vraagstuk. Vanuit het vraagstuk kun je aan de slag met een goede en passende oplossing en wordt duidelijk wie aan zet is.

Een klassiek onderscheid tussen primaire werkzaamheden, secundaire werkzaamheden en tertiaire werkzaamheden helpt om te bepalen wie aan zet is en wat de rol van de bestuurder daarbij moet zijn. Regionaal samenwerken is geen doel op zich. Het kan de oplossing zijn voor een vraagstuk. Hans stelt dat ruimte geven een non-interventie is. Ruimte geven impliceert dat je niets doet, maar dat is juist niet de bedoeling. Als bestuurder moet je de juiste mensen in positie brengen en hen faciliteren. Dat vraagt sturing; sturen op de professionaliteit van anderen.

Wil je anderen betrekken? Dan moet je het vraagstuk in “de maag splitsen” en juist niet de oplossing. Goed samenwerken in de regio vraagt van bestuurders dat ze in de regio stappen, analyseren wat het vraagstuk is en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dat betekent zoeken en hard werken.

Lees meer
Gesprekspartner(s)Han Elbers & Hans Vermaak
MakersFreek van Berkel & Ruben van Wendel de Joode
Regionaal samenwerken is ook veranderen