Netwerkregie, Omarm de eenvoud, Whitepaper over regionaal samenwerken in het licht van IZA GALA en WOZO

Regionale samenwerking in zorg en welzijn is mede door IZA, GALA en WOZO
hyperactueel. Partijen in iedere regio zijn er mee bezig. Overal is sprake van
een zoektocht, zowel inhoudelijk, als hoe men die regionale samenwerking
ook organisatorisch vorm kan geven. In dit artikel geven we aan wat minimaal
noodzakelijk is om die regionale samenwerking vorm te geven. Dit doen we
op basis van ervaringen in de laatste 10 jaar, recente ervaring met regionale
governance rond IZA, GALA en WOZO en op basis van conceptuele kennis.1

Download