De betekenis van meer werken in netwerken voor Raden van Toezicht

Er waren steeds vaker Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen die ons vroegen om een studiedag te organiseren over de betekenis van meer samenwerken voor het toezicht. Vanuit welk perspectief zie je toe;  de organisatie of het maatschappelijke vraagstuk? Hoe ga je om met verschillende belangen? Als in alliantie iets serieus mis gaat, wie is dan aan zet en aanspreekkbaar? wanneer wordt je als RvT/RvC betrokken? Hoe kun je de bestuurder het beste helpen? Samen met Vilans en Levinas Instituut combineerden wij praktijk en onderzoek. Dat leidde tot bijgevoegde publicatie.

Auteur(s)Wilfrid Opheij, samen met Levinas Instituut en Vilans
Download