Over de streep

Over de streep is een werkvorm ten behoeve van kennismaking of als gespreksmethode bij groepsgesprekken, evaluaties, discussies. Ook als opwarmer/ gespreksstarter kan het worden ingezet. Aan de hand van een aantal stellingen of gesloten vragen kunnen deelnemers elkaar beter leren kennen.

Doelen

  • Verdiepende kennismaking
  • Deelnemers hun reflecties te laten geven op een prikkelende stelling en stelling te nemen ten opzichte van elkaar.

 

Vorm

  • Bereid een aantal vragen of stellingen voor. 
  • Denk bij een kennismaking bijvoorbeeld aan: ‘wie heeft wel eens..’. vragen. Dit kan heel persoonlijk
  • Denk bij inhoudelijke gesprekken aan stellingen zoals: ‘dienstverlening is verslechterd sinds..' Of 'de interne communicatie is verbeterd sinds...'
  • Maak eventueel op de vloer een streep (met tape bijvoorbeeld) en geef vervolgens aan waar de ene en andere kant van de streep voor staan. (Bijvoorbeeld eens of oneens, Ja of nee, wel of niet)
  • Benoem het doel van de opdracht
  • Je noemt de stellingen en vraagt mensen een keus te maken in de twee opties en aan die kant van de streep te gaan staan. Door het innemen van een plek in de ruimte, wordt direct duidelijk waar iedereen staat en is een groepsgesprek makkelijker en energieker.
  • Je vraagt een aantal mensen uit te leggen waarom ze voor een kant hebben gekozen. Laat het gesprek hierin eventueel lopen

 

Materialen

Tape om een streep op de grond te trekken

Lees meer