Regie op samenwerking: Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

In Nederland hebben of krijgen veel scholen in het voortgezet onderwijs te maken met leerlingendaling. Dat betekent voor scholen een uitdaging om een breed, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar aanbod aan schoolsoorten en profielen aan te kunnen blijven bieden. Om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, zoeken steeds meer vo scholen en vo besturen naar vormen van samenwerking in de regio. Een verstandige oplossingsrichting, maar vaak ook een ingewikkeld proces.

In de publicatie bieden we een aantal handvatten voor bestuurders in het voortgezet onderwijs om regie te voeren op dit proces. De publicatie is bedoeld voor bestuurders in het voortgezet onderwijs die een samenwerking in de regio willen verkennen en vorm willen geven. In de handreiking wordt een procesmodel geïntroduceerd dat een praktisch houvast biedt voor bestuurders die samen willen werken met andere scholen of stichtingen in het onderwijs.

Lees meer
Auteur(s)Esther Klaster, Tim Dees & Ruben van Wendel de Joode
OpdrachtgeverVO Raad
PDF Externe URL