Het is tijd dat we groter denken

Veel mbo-instellingen letten op hun omgeving. Het is immers van belang voor de instellingen dat zij weet hebben van relevante ontwikkelingen en deze verbinden aan het eigen perspectief. Tegelijkertijd is in het actuele beleid van OCW de teneur een andere. Deze teneur is evident: “Werk samen in een netwerk van (sociale) partners, ander mbo en scholen voor voortgezet onderwijs, vorm regionale netwerken of stem af in de regio.” De beleidslijn is terug te zien in bijvoorbeeld het stimuleren van regionale arrangementen, zodat een duurzaam en dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen ontstaat dat is afgestemd op de regionale economie en arbeidsmarkt.

We zijn met elkaar op zoek naar een goede bestemming voor het beroepsonderwijs. Dat zoekproces gaat met vallen en opstaan. Soms blijven we in de zoektocht steken binnen de muren van de onderwijsinstellingen. In dit artikel houden we een pleidooi om groter te denken. Niet zozeer groter denken in termen van de omvang van de instellingen, maar in termen van de scope en duiding van de opgave: het versterken van de samenhang in het beroepsonderwijs in de context van de regionale economie en arbeidsmarkt. De zoektocht naar de bestemming voor het beroepsonderwijs is namelijk in de eerste plaats een regionale opgave, en dus niet alleen een opgave voor de individuele instellingen, hoezeer zij ook de last dragen van die regionale opgave.

Lees meer
Auteur(s)Edwin kaats & Herman Klop
TijdschriftDe Nieuwe Meso
Download Externe URL