Leiderschap in samenwerken

In deze digitale omgeving vind je veel materiaal over samenwerken, netwerken en leiderschap. Wij hebben daar voor de open training een selectie in gemaakt, zie hieronder. Wij willen je vragen de selectie voor de training door te nemen. Hierdoor kunnen wij tijdens de training concreet met elkaar aan de slag met concrete vraagstukken van jou en andere deelnemers.

Deze training op academisch niveau is voor iedereen die zich netwerkleider mag noemen; mensen die regelmatig samenwerken met anderen over de grenzen van de eigen organisatie, afdeling of groep heen. In het verleden hebben wij mensen met diverse functies mogen trainen, zoals bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, professionals, alliantiemanagers, managers strategie & innovatie, transitie- en relatiemanagers. Wil je meer weten kijk dan eens hier: Leiderschap in samenwerken - Commoneye

Lees meer
Leiderschap in samenwerken

De inhoud van deze training

Whitepaper

Creƫren van condities voor kansrijke samenwerking

Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. In de bestuurskamer dringt het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen. Allianties, netwerken, ecosystemen en partnerships krijgen steeds meer vorm als voorkeurswijze van organiseren.  Samenwerken is vaak nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gemeenschappelijke bril kan uitkomst bieden. Na analyse van een groot aantal samenwerkingsrelaties ontwikkelden wij een wijze van kijken die tegemoetkomt aan de behoefte om samenwerking te doorzien.

Video

Samenwerken is overal door Edwin Kaats

Wat is het belang van samenwerken? Wat is de stand van zaken in onderzoek naar samenwerken. Edwin Kaats geeft een toelichting.

Video

De complexiteit van samenwerken

Samenwerken doen we overal, maar het is niet eenvoudig. Wilfrid Opheij licht toe wat de cadeaus zijn voor iedereen die gaat samenwerken. Deze cadeaus krijg je er gratis bij, of je nu wilt of niet.

Video

Animatie van het Common Eye-model

In deze animatie wordt een toelichting gegeven op het Common Eye-model. Een toegankelijke eerste kennismaking met de vijf condities voor kansrijke samenwerkingen.

Video

Een toelichting op het Common Eye-model door Edwin Kaats

Het Common Eye-model is voor het eerst beschreven in het boek Leren Samenwerken tussen Organisaties. Eén van de auteurs, Edwin Kaats, licht de oosprong en het belang van het model in deze video op beknopte wijze toe.

Video

Het belang van een gedeelde ambitie door Wilfrid Opheij

In het hart van het Common Eye-model staat een gedeelde ambitie. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee en waarom is het zo belangrijk? Wilfrid Opheij geeft een beknopte toelichting.

Video

Een toelichting op mutual gains

Wat hebben sinaasappels te maken met samenwerken? Helemaal niets, maar er is een klassiek verhaal over mutual gains en dat gaat over sinaasappels. Robin Bremekamp vertelt er in deze video meer over.

Artikel

Succesvol samenwerken start met effectieve interactie

Goed luisteren, open vragen stellen en je vooroordelen laten varen. Het zijn de bekende tips en tricks voor het voeren van gesprekken. Maar de praktijk is weerbarstig, zeker wanneer partijen met verschillende achtergronden met elkaar moeten samenwerken. Een kijkje in de mogelijke barrières in conversaties maakt duidelijk dat er een wereld te winnen valt door gesprekken en bijeenkomsten een duidelijke context te geven en te begeleiden.

Video

Het achtje van samenwerken door Wilfrid Opheij

Organiseer in een samenwerking het achtje rond. Wilfrid Opheij licht in deze video toe wat we hier precies mee bedoelen.

Artikel

Condities voor vertrouwen in het samenwerkingsproces

Samenwerkingsprocessen nemen soms bijzondere wendingen. De opstelling van partners lijkt grillig en onvoorspelbaar en op cruciale momenten komt besluitvorming plotseling en soms met onverwachte uitkomst. Rommelige samenwerkingsprocessen leiden tot veel onzekerheid bij potentiële samenwerkingspartners. Dit leidt ertoe dat partijen minder bereid zijn te investeren in de samenwerking en open te staan voor elkaars belangen. Een weloverwogen procesontwerp gericht op mede-eigenaarschap zorgt ervoor dat de juiste partijen, op het goede moment en middels een passende besluitvorming tot overeenstemming komen.

Instrument

Quick scan op samenwerken

Evalueren is een belangrijk middel om een samenwerking goed en gezond te houden. De vijf condities op samenwerken lenen zich goed als kapstok voor reflectie en evaluatie. Zij geven structuur aan een gesprek en helpen je om vanuit meerdere perspectieven naar de samenwerking te kijken. De quick scan op samenwerken bevat per conditie vier vragen die je met de partners in een samenwerking kunt bespreken.