Duurzame leefomgeving

De fysieke ruimte waarin wij leven, wonen en werken is meer dan een fysieke ruimte alleen. Het is een weerslag van wie wij zijn, hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij ons verhouden tot onze omgeving. Hoe we die leefomgeving invullen, is allang geen monopolie meer van de overheid. In toenemende mate spelen ook burgers, belangengroeperingen, coöperaties en ondernemingen een actieve rol in dit samenspel.

De laatste jaren zien we dat de inrichting van de leefomgeving niet meer alleen een taak is van de overheid (lokale en landelijke overheid, waterschappen etc.). Door de ‘democratisering’ van de ruimte, waarbij bijvoorbeeld burgers en private partijen een belangrijkere stem krijgen, zien we nieuwe samenwerkingsmodellen ontstaan. Gebaseerd op een meer gelijkwaardige risicoverdeling en op het maximaal benutten van de kwaliteiten van zowel publieke als private partijen. Een spannend proces, waarin andere vormen van leiderschap worden gevraagd en gezamenlijk draagvlak het vertrekpunt is.

Vaak zijn partijen namelijk zo gefocust op de inhoud, dat men het samenwerkingsproces vergeet. Terwijl dat zo belangrijk is. De kwaliteit van onze omgeving is namelijk een direct gevolg van de kwaliteit waarmee wij samenwerken. Het is een zoektocht naar gezamenlijke ambities en belangen, naar hoe we invulling geven aan besluitvorming, en hoe we samenwerken aan de zorg voor een duurzame leefomgeving. De kwaliteit van onze samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van onze leefomgeving.