Onderwijs

Samenwerken is niet meer weg te denken in het onderwijs. Om kansen te grijpen en de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden hebben scholen elkaar en andere partners nodig. Zorgen voor een goede aansluiting tussen aanleverend en vervolgonderwijs, kennisdeling en -ontwikkeling in netwerken van leraren of schoolleiders, op een goede manier invulling geven aan passend onderwijs, bundelen van krachten bij bedrijfsvoering, regionale strategische personeelsplanning. Samenwerking vormt een rode draad door veel grote onderwijsvraagstukken en uitdagingen. Zowel binnen teams, tussen afdelingen en vestigingen, als tussen scholen.

Samenwerkingen tussen organisaties in het onderwijs kunnen veel verschillende vormen aannemen. De lichtste vorm is een informele samenwerking waarin wij op basis van mondelinge afspraken samenwerken. In zowel het po als het vo zien wij de laatste jaren een veel verdergaande vorm van samenwerken; de bestuurlijke fusies. Daartussen in kun je denken aan contractuele samenwerkingen, bovenbestuurlijke netwerken, coöperaties rondom huisvesting, shared service centra op het gebied van bedrijfsvoering en gezamenlijke academies.

Onderwijs