Succesvol samenwerken start met effectieve interactie

Goed luisteren, open vragen stellen en je vooroordelen laten varen. Het zijn de bekende tips en tricks voor het voeren van gesprekken. Maar de praktijk is weerbarstig, zeker wanneer partijen met verschillende achtergronden met elkaar moeten samenwerken. Een kijkje in de mogelijke barrières in conversaties maakt duidelijk dat er een wereld te winnen valt door gesprekken en bijeenkomsten een duidelijke context te geven en te begeleiden.

Partijen die met elkaar samenwerken hebben vaak verschillende achtergronden, belangen en ideeën. Juist door die verschillen willen ze graag samenwerken. Diezelfde verschillen betekenen echter ook dat ze zich moeten inspannen om elkaar te begrijpen en spraakverwarring te voorkomen. De conversatie op gang brengen en houden is daarom een belangrijke vaardigheid in samenwerkingsprocessen, die echter niet vanzelfsprekend aanwezig is. In dit artikel reiken wij praktische handvatten aan voor het voeren en begeleiden van doeltreffende conversaties die nodig zijn in een samenwerking. In het eerste deel lichten we toe waarom interpersoonlijke interactie lastig kan zijn. We verdiepen ons in een aantal veel voorkomende barrières. Het tweede deel biedt bouwstenen uit de dialogische en dialectische gesprekstradities die deelnemers en procesbegeleiders van samenwerkingsverbanden kunnen inzetten.

Lees meer
Auteur(s)Manon de Caluwé & Nikki Willems
TijdschriftHolland Management Review
Download Externe URL