Bronnen van verbinding

Als het gaat om maatschappelijke opgaven, dan zijn die niet zozeer te linken aan één organisatie of entiteit. Ze vragen om inzet en betrokkenheid van verschillende actoren. Soms is die inzet in lijn met de eigen doelen van die actoren. Soms zijn er maar weinig raakvlakken en moet de verbinding ontwikkeld worden. Dit schijnt een nieuw licht op het vraagstuk van verbinding.

Verbinding met een organisatie of entiteit is in het licht van opgavegericht werken niet zo functioneel. Het gaat er om verbinding te ontwikkelen met de opgave zelf, het vraagstuk dat van niemand is en tegelijkertijd van iedereen. Daar gaat dit essay over.

Lees meer
Auteur(s)Manon de Caluwé & Edwin Kaats
Download
Bronnen van verbinding