Met de opgave verbonden

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken vragen van ons dat wij de krachten bundelen. Dat daagt ons uit om ons met elkaar te verbinden rondom opgaven die wij delen met andere mensen en organisaties. Hierdoor denken wij niet alleen na over hoe met elkaar tot goede samenwerking te komen, maar ook hoe die samenwerking van maatschappelijk nut kan zijn. En wat zijn de juiste voorwaarden voor die samenwerking?

Deze whitepaper van Manon de Caluwé en Edwin Kaats geeft organisaties handvatten en een handelingsperspectief voor het samenwerken aan maatschappelijke opgaven:

  • Wat is opgavegericht samenwerken ?
  • Waar komt het vandaan?
  • Waar kunnen we elementen ervan waarnemen?
  • Wat vraagt het van ons?
Lees meer
Auteur(s)Manon de Caluwé & Edwin Kaats
Download
Met de opgave verbonden