Brainwriting

Brainwriting is ‘brainstormen’ op papier. Zo kun je met elkaar brainstormen over een onderwerp waar iedereen eerst de tijd krijgt om zelf na te denken en zijn of haar ideeën op te schrijven, voordat de groepsleden met elkaar in gesprek gaan.

Doelen

  • iedereen ongestoord input laten leveren, zonder dat ‘de toon meteen gezet wordt’, er één idee de overhand krijgt of bepaalde mensen het gesprek/de brainstorm overheersen. Zo komen ook de mensen die minder snel het woord nemen of minder vocaal zijn aan bod. Prettige bijkomstigheid is dat er door het opschrijven veel rijke informatie op papier is
  • ideeën generen rondom een centrale vraag of uitdaging 
  • de creativiteit van een groep aanwakkeren door deelnemers in verschillende rondes 'in stilte' op elkaars ideeën te laten voortbouwen en niet direct op elkaar te reageren. Hierdoor kunnen deelnemers maximaal op hun eigen en elkaars ideeën reflecteren zonder 'last' te hebben van de groepsdynamiek.

 

Vorm

  • deelnemers zitten in een groep of meerdere kleine groepen (ongeveer 6 personen per groep)
  • zij krijgen een vraag over bijvoorbeeld belangen of ambitie en schrijven antwoorden op een groot stuk papier (inzichten/woorden/ meningen.). Iedereen begint met het opschrijven van 3 ideeën
  • je geeft jouw papier aan degene rechts van je
  • de persoon rechts van jou vult jouw 3 ideeën aan met 3 nieuwe ideeën en laat zich inspireren
  • dit herhaal je 5 keer (in een groep van 6 deelnemers) totdat je je eigen papier weer terug hebt
  • op elk papier staan dan 18 ideeën = in totaal 6x18 ideeën
  • eventueel kun je na afloop vragen aan deelnemers of ze bepaalde ideeën willen toelichten en ga je met elkaar hierover in gesprek.  

 

Materialen

Pennen/stiften en kaartjes (A5) of post-its.

Lees meer
Brainwriting