Eigen belang door Manon de Caluwé

Iedere deelnemen in een samenwerking heeft eigen belangen en die eigen belangen doen ertoe. Ze bepalen of een samenwerking succesvol wordt of niet. En toch hebben we het er nauwelijks over. Manon de Celuwé vertelt meer over eigen belangen.

MakersCommon Eye