Organisatie volgt ambitie

Het basisprincipe van 'ambitie bepaalt inrichting' lijkt wellicht eenvoudig, maar het gaat in de praktijk nogal eens mis. De reflex om te starten met het opstellen van een juridische document is groot. Dan kan een situatie ontstaan van een samenwerking met een contract van 50 pagina’s om de samenwerking te reguleren, waarbij de ambitie nog open is. Want over de ambitie zijn de partijen het nog niet helemaal eens.

Het model is een schematische weergave van het principe dat de organisatie volgend is aan de ambitie. Als partijen starten met samenwerken moeten zij bepalen hoe ze met elkaar aan de slag gaan en hoe ze dat willen organiseren. Denk aan de juridische vorm, de wijze van besturing, identiteit, gedragsafspraken en de infrastructuur. Deze afspraken moeten in dienst staan van de ambitie van de samenwerking.

Andersom is ook waar. Als partijen met elkaar de samenwerking inrichten, is het goed denkbaar dat zij onderwerpen bespreken die ervoor zorgen dat de oorspronkelijke ambitie bijgesteld moet worden. Praten over de inrichting van de samenwerking is namelijk ook een manier om met elkaar meer inzicht te krijgen in een ambitie.

Tussen de feitelijke inrichting en de ambitie staan vier grondvormen. Deze vier grondvormen zijn mede bepalend zijn voor de wijze waarop de organisatie wordt georganiseerd. De vier grondvormen geven inzicht in de wijze waarop sturing tussen de partners wordt vormgegeven. In een transactionele samenwerking wordt gestuurd op de transactie en dat is fundamenteel anders dan in een ondernemende samenwerking. In het tweede geval wordt gestuurd op het gezamenlijke risico dat genomen wordt. Het gesprek over de vier grondvormen geeft veel richting aan de afspraken die gemaakt worden.

De vier grondvormen zijn op een andere plaats in het samenwerkingslab uitgebreider omschreven.

Lees meer
Download
Organisatie volgt ambitie